tzri0512a
Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka

Dopis Ministarstvu Poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Uprava za veterinarstvo
10000 Zagreb
Tel:01/610-62-07
Dr. vet. med. Andrea Mihaljević
andrea.mihaljevic@mps.hr

Poštovana,

(kako se ne bismo ponavljali, nećemo ovdje pisati cijeli tekst dopisa – možete ga vidjetiu člancima:Izmjena Zakona O Dobrobiti Životinja te Riječki Šinteraj).

Dalje u dopisu stoji:

Sklonište nije Azil u kojem mačke mogu boraviti slobodno bez straha i patnje. U protivnome krši se čl.39. o kretanju životinja, patnji i boli. Riječ Azil je privremeni boravak i slobodno kretanje gdje životinja boravi do njezina udomljenja.

Postojeći Pravilnik i Članak 27. kaže:

Prostor za mačku mora biti veličine najmanje 1m x 1m x 1m, a ako su mačke smještene grupno, veličina prostora mora biti najmanje 3m x 4,5m x 2m.
U grupi smije biti najviše 15 odraslih mačaka ili 20 mladunčadi.
U boravišnom prostoru svaka mačka mora imati odgovarajuće ležište te prostor za defeciranje, a na raspolaganju im moraju biti odgovarajući predmeti kojima se zanimaju, odnosno igraju.

Prijedlozi za izmjenu Čl. 27

S ovim člankom smatramo da se mačke kao životinje zlostavljaju držeći 60 dana u kavezima i zatim ubijaju. Slobodno živuće mačke nisu socijalizirane, ne mogu se udomljavati stoga se niti ne smiju zatvarati niti u Azile a kamoli u Skloništa u kaveze. Te životinje nema nitko pravo unaprijed osuditi na SMRT i oduzeti im prisilno stanište. Slobodno živuće mačke mogu doći u Azil isključivo radi sterilizacije  ukoliko azil ima Veterinara ili veterinarsku ambulantu. Azil za mačke mora postojati isključivo za životinje kojima su vlasnici poginuli, nastradali ili umrli. Jedino takve socijalizirane životinje mogu naći mjesto u jednome azilu gdje će se slobodno kretati kao u svome prisilno oduzetom boravku, do pronalaska novog Vlasnika. Riječ sklonište tražimo da se briše i koristi termin Azil. U Azilu za mačke kako je to u Evropi i svijetu nema kaveza. Mačke se moraju slobodno kretati. Svjetski standardi propisuju velike boksove ili sobe 4 x 4 m sa maximum 5 mačaka, a koje imaju izlaz  na slobodne  površine i izlazak životinja u prirodu, (ograđeni travnjaci sa žicom). Jedino u takve prostorije moraju se stavljati samo mačke koje se poznaju i prihvaćaju jedna drugu.

Postojeći pravilnik i Članak 28. kaže:

Nađene slobodno živuće mačke bez vlasnika moraju biti primljene u sklonište i mora im se osigurati potrebna veterinarsko-zdravstvena zaštita, sterilizacija ili kastracija.
Nakon oporavka te provedenih mjera u skladu s odredbom članka 23. ovoga Pravilnika, mačke iz stavka 1. ovoga članka mogu biti puštene u okoliš iz kojega su uzete, ako je okoliš primjeren za njihov povrat, osim u slučaju da se nađu osobe koje će preuzeti brigu o njima.

Prijedlozi za izmjenu Čl.28

Ako su mačke slobodno živuće onda naravno nemaju vlasnika pa citiramo „ bez vlasnika“ navode tražimo da se brišu. Dakle prvo treba priznati termin i status  slobodno živuće mačke u Zakonu da bi ovaj članak 28. pravilnika o azilima mogao biti funkcionalan i zakonski osnovan. Dakle sadašnji članak 28. pravilnika kosi se sa zakonom. Dakle izmijenjeni Čl. 28 uz izmjenu i Zakona bi glasio:

Nađene slobodno živuće mačke mogu biti primljene u sklonište isključivo radi sterilizacije/ kastracije  ili potrebne  veterinarsko-zdravstvene zaštite. Nakon oporavka te provedenih mjera u skladu s odredbom članka 23. ovoga Pravilnika, slobodno živuće mačke iz stavka 1. ovoga članka  moraju  biti puštene u okoliš iz kojega su izuzete, ako je okoliš primjeren za njihov povrat, osim u slučaju da se nađu osobe koje će preuzeti brigu o njima. U procjenu dali je okoliš primjeren moraju se uz Veterinarsku inspekciju uključiti i Udruge, kako bi se postigao konsenzus.

Srdačan pozdrav.

Udruga “Mijau” Rijeka

Dobili smo odgovor pa ga objavljujemo:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Uprava za veterinarstvo

Poštovana,
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za veterinarstvo zaprimilo je dana 30. ožujka 2011. godine Vaš dopis u kojem ukazujete na neprimjeren način držanja ulovljenih mačaka u neodobrenom objektu u Lukovićima na Kozali u Rijeci u vlasništvu Veterinarske stanice Rijeka i prijedloge vezane uz izmjenu Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/06) i Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (Narodne novine, broj 110/04, 121/04,29/05). U skladu s člankom 17. stavkom 2. Zakona o upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) Vaš podnesak kojim ukazujete i na neprimjeren način držanja ulovljenih mačaka u neodobrenom objektu u Lukovićima na Kozali u Rijeci u vlasništvu Veterinarske stanice Rijeka proslijeđen je Upravi za veterinarske inspekcije na daljnje postupanje u skladu s njihovim ovlastima.
Ovim putem Vas obavještavamo da su u tijeku izmjene Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi te će Vaši prijedlozi biti iznijeti stručnom povjerenstvu koje radi na izradi prijedloga Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje.
Ujedno Vam želim skrenuti pozornost na to da se Zakonom o zaštiti životinja također propisuju i druge mjere čijim provođenjem se osigurava zaštia životinja, a to je:

  • zabrana napuštanja životinja pod nadzorom čovjeka
  • kontrola razmnožavanja životinja koje su pod nadzorom čovjeka
  • edukacija javnosti, a osobito djece o potrebi zaštite životinja

Provođenjem navedenih mjera bitno će se smanjiti potreba izgradnje skloništa za životinje. Da bi se područje zbrinjavanja životinja (koje uključuje i gore navedene mjere propisane Zakonom) razvijalo u skladu s potrebama te da bi se životinjama osigurala najveća moguća zaštita, ovo nadležno tijelo je sa ciljem poticanja razvoja svijesti o zaštiti životinja vezano za obveze lokalnih i regionalnih zajednica istima dostavilo u nekoliko navrata obavijesti o njihovim obvezama u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja.

Također je zatraženo od lokalnih i regionalnih zajednica da se izjasne o svojim potrebama za osnivanje skloništa za životinje i da izvijeste na koji način su isto organizirali ili planiraju organizirati, na što su se iste odazvale u velikom broju.
Navedeno ukazuje da na lokalnoj i regionalnoj razini postoji veliki interes za zbrinjavanjem životinja pri čemu pojedine lokalne zajednice pokazuju interes za udruživanjem te razvojem zajednički organiziranih skloništa.
Ovo tijelo je, slijedeći preporuke Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) čije djelovanje podupire Europska unija razvilo program Program zbrinjavanja pasa lutalica u Republici Hrvatskoj koji objedinjuje odredbe propisa temeljenih na Zakonu o veterinarstvu (Narodne novine, broj 41/07) i Zakonu o zaštiti životinja. Navedeni Program se nalazi na web narucama Ministarstva na adresi: www.mps.hr . Iz navedenog programa je vidljivo upravo ono što je i temelj zakonodavstva iz područja zaštite životinja, a to je odgovornost vlasnika životinje i razvijanje svijesti javnosti o potrebi zaštite životinja.
Ni jedna mjera kontrole napuštenih životinja sama za sebe ne može osigurati željenu zaštitu životinja, već je samo razvijanjem i primjenom različitih gore navedenih mjera moguće osigurati isto.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA
mr. Sanja Šeparović

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Zadnji komentari
Udruga nema azil
Djeluje isključivo prema projektu "Uhvati - steriliziraj - vrati"
Prijavi zlostavljanje
Kada se radi o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje, što hitnije treba obavijestiti policiju koja sprječava daljnje ugrožavanje životinje i, ako se radi o mučenju, podnosi kaznenu prijavu. Prijavite →