tzri0512a
Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka

Odgovor INE na ponudu Udruge

Predmet: Ponuda za sterilizaciju mačaka

Poštovani,

pozdravljamo projekt Udruge Mijau -“Uhvati, steriliziraj, vrati”, te cjelokupni Program zaštite životinja Grada Rijeke. Sprječavanje širenja zaraznih bolesti među mačkama, ima direktni utjecaj na osiguranje zdravlja ljudi time i naših radnika koji borave i dolaze u kontakt s navedenim životinjama. Prema člancima 56.i 58. Zakona o zaštiti životinja (NN 135/06 ) obavljanje poslova skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja financiraju jedinice lokalne samouprave, o čemu postoji Odluka PGŽ od rujna 2004 god.
Prema sadržaju važećih zakonskih i podzakonskih akata, troškove veterinarsko-zdravstvenih mjera koje ste željni poduzeti za mačke lutalice na području Rafinerije nafte Rijeka podmiruju se iz sredstava proračuna Općine Kostrena (za lokaciju Urinj) i Grada Rijeke (za lokaciju Mlaka), obzirom da INA d.d. nije vlasnik niti posjednik navedenih životinja.
Svaki Vaš dogovor sa nadležnom jedinicom lokalne samouprave u potpunosti podržavamo i omogućit ćemo Vam ulazak na naše lokacije sukladno zajedničkom dogovoru.
Također napominjemo da se za financiranje rada Vase udruge mozete prijaviti na Inin natjecaj za donacije.

S poštovanjem, potpis_sa_peatom

Kao što ste mogli vidjeti iz odgovora INA-e, oni se ne smatraju odgovornima za problem slobodno živućih mačaka na njihovim površinama.
Udruga “Mijau” je 10. 04. 2011. Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti poslala prigovor na INA-in odgovor koji možete pročitati u nastavku.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

PREDMET: odgovor na dopis od 10.04.2011. godine

Vaša je udruga jedna od 4 udruge za zaštitu životinja koje su sufinancirane od strane Grada Rijeke, putem Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.
Područje na kojem se nalazi INA d.d. nije javna površina, kao niti područje ostalih velikih gospodarskih subjekata poput “3.Maja” i Luke Rijeka, te Grad na sebe ne može preuzeti obvezu financiranja sterilizacije mačaka na tim površinama. Sugeriramo da postupite prema naputku dobivenom od strane INA d.d (dopis od 31.03.2011 godine), odnosno da se javite na njihov natječaj za donacije. Vjerujem da ćete na natječaju imati prednost jer doniranim sredstvima rješavate problem prisutan na zemljištu u njihovom vlasništvu.

S poštovanjem
pročelnik
Irena Miličević

Udrugin projekt Uhvati-Steriliziraj-Vrati odobren je od Grada Rijeke koji je za njega izdvojio 50,000 kn (ove godine je to bio iznos od 40,000 kn). Taj iznos nije dostatan ni za pokrivanje troškova prijevoza, sterilizacije, njege i hrane mačaka sa javnih površina Rijeke.
Okolne Općine i Gradovi, kao i neke tvrtke poput INA-e, očekuju da se sa tako malenim budžetom kojim Udruga raspolaže posteriliziraju i odnjeguju sve mačke u PGŽ-i, a da pri tom nitko ne izdvoji niti jednu jedinu kunu! Naravno da ni javljanje na razno razne natječaje nije urodilo nikakvim plodom!
Dakle, iz svega ovoga se može zaključiti da se mačke i dalje nalaze tamo gdje su i bile. Kote se, poboljevaju i umiru dok odgovorni peru ruke. Nama ne preostaje ništa drugo osim dizanja tužbe protiv odgovornih koji bi se po zakonu o dobrobiti životinja trebali skrbiti o njima.
Na žalost, Udruga uz svu svoju ljubav i trud volontera da se napravi sve što se može, nema sredstava za sterilizaciju tolikih mačaka.

Jedan odgovor na Odgovor INE na ponudu Udruge

  • Kao da nisu čuli da se ponešto može prikazati kao odbitak od poreza, odnosno: biti priznano za umanjenje porezne osnovice.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Zadnji komentari
Udruga nema azil
Djeluje isključivo prema projektu "Uhvati - steriliziraj - vrati"
Prijavi zlostavljanje
Kada se radi o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje, što hitnije treba obavijestiti policiju koja sprječava daljnje ugrožavanje životinje i, ako se radi o mučenju, podnosi kaznenu prijavu. Prijavite →