tzri0512a
Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka

Odgovor Mijau Ureda za Dobrobit i zaštitu životinja

Poštovana,

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprava za veterinarstvo zaprimilo je putem elektronske pošte 21. srpnja 2010. godine podnesak Udruge za zaštitu i dobrobit mačaka kojim se osvrće na problem postupanja sa slobodno živućim mačkama suprotno Zakonu o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/06). Udruga je o navedenom problemu obavijestila i upravu ISTRATURISTA UMAG, hotelijerstvo i turizam, d.d., Jadranska 66, 52470 Umag, a također je poslala i otvorena pisma gradonačelniku grada Umaga kao i predsjednici Vlade Republike Hrvatske.

Vezano na Vaš podnesak obavještavamo vas da je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprava za veterinarstvo uputilo dopis svim županijama Republike Hrvatske o obvezi jedinica lokalnih ili područnih (regionalnih) samouprava da osnuju sklonište za životinje u skladu s odredbama članka 56., 57. i 58. Zakona  o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/06). Člankom 56. Zakona  o zaštiti životinja određuje se da osnivanje skloništa za životinje i njegov rad financira jedna ili više jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u skladu s njihovim potrebama, međutim, u slučaju da je fizička ili pravna osoba već osnovala sklonište za životinje tada lokalne ili područne (regionalne) samouprave svoju obvezu zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja propisanu Zakonom mogu osigurati kroz suradnju sa istima na način da financiraju njihov rad, a u slučaju potrebe i uređenje skloništa za životinje u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (Narodne novine, broj 110/04, 121/04 i 29/05).

U skladu s obvezama lokalnih ili područnih (regionalnih) samouprava propisanih Zakonom o zaštiti životinja, od istih je zatraženo da ovome tijelu dostave potrebe i status zbrinjavanja životinja na njihovom području, a u svrhu poboljšanja zaštite životinja i kontrole izvršenja obveza propisanih Zakonom.

Istim se dopisom ističe i potreba razvoja svijesti o potrebi zbrinjavanja životinja što uključuje i odgovornost posjednika životinja, kako u osiguravanju uvjeta držanja životinja tako i u kontroli  njihovoga razmnožavanja i kontroli kretanja, što je u skladu i s  Programom zbrinjavanja pasa lutalica u Republici Hrvatskoj koji objedinjuje odredbe propisa temeljenih na Zakonu o veterinarstvu (Narodne novine, broj 41/07) i Zakonu o zaštiti životinja. Navedeni Program je Uprava za veterinarstvo razvila na temelju preporuka Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), a isti je dostupan na web stranicama Ministarstva na adresi: www.mps.hr

Ovo tijelo je također u ožujku ove godine pozvalo na suradnju Ministarstvo turizma vezano za postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama i zajedničko djelovanje čime bi se pridonijelo poboljšanju dobrobiti životinja i predstavljanju Republike Hrvatske kao zemlje u kojoj se vodi briga o dobrobiti životinja i to ne samo na zakonodavnoj osnovi.

S poštovanjem,

NAČELNICA

mr.sc. Branka Buković Šošić, dr.vet.med.

Odgovor sastavila

mr. Ranka Šimić, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Predsjednica Vlade RH, Trg svetog Marka 2, 10 000 Zagreb,

2. Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,

3. Grad Umag, Giuseppe Garibaldi 6, 52470 Umag,

4. ISTRATURIST UMAG, hotelijerstvo i turizam, d.d., Jadranska 66, 52470 Umag

mr Ranka Šimić dr.vet.med.

stručni suradnik

Odjel za zaštitu životinja

Uprava za veterinarstvo

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Zadnji komentari
Udruga nema azil
Djeluje isključivo prema projektu "Uhvati - steriliziraj - vrati"
Prijavi zlostavljanje
Kada se radi o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje, što hitnije treba obavijestiti policiju koja sprječava daljnje ugrožavanje životinje i, ako se radi o mučenju, podnosi kaznenu prijavu. Prijavite →