tzri0512a
Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka

Što je to mačja sida?

Virus mačje imunodeficijencije (Feline Immunodeficiency Virus – FIV)

FIV spada u retroviruse, porodicu lentivirusa, istu porodicu u koju spadaju virusi koji izazivaju progresivnu pneumoniju ovaca, infekcioznu anemiju konja, artritis-encefalitis u koza, te AIDS u ljudi. Iako je virus po građi…

Što je Panleukopenija?

Panleukopenija ili mačja kuga je bolest koju uzrokuje virus koji spada u skupinu  parvovirusa.

Klinički zakovi variraju budući da bolest može nastupiti naglo i brzo završiti smrću, a isto tako je čest i veoma blagi tijek.

Glavne značajke bolesti…

Zadnji komentari
Udruga nema azil
Djeluje isključivo prema projektu "Uhvati - steriliziraj - vrati"
Prijavi zlostavljanje
Kada se radi o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje, što hitnije treba obavijestiti policiju koja sprječava daljnje ugrožavanje životinje i, ako se radi o mučenju, podnosi kaznenu prijavu. Prijavite →