tzri0512a
Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka

Izvještaj Prihoda I Rashoda Udruge “Mijau” Za 2010. Godinu

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE U 2010. GODINI I ZVORI FINANCIRANJA

 

Izvještaj rada Udruge od 01.01.—31.12.2010 god.

 

Iz raspoloživi sredstava,  Udruga je u 2010. god. podvrgla  sterilizaciji 295 mački. Od 295 mački, sterilizirano je 248 ženki od kojih je bilo 78 skotnih, te 47 mužjaka. Udruga je imala i akcije sterilizacije mačaka za građane, gdje je sterilizirano 148  mačaka isključivo ženki (136) i mužjaka 12 tj. ukupno steriliziranih mačaka zajedno sa građanima koji su sterilizirali  po popustu udruge, je 443.

Udomljeno  je 54 mačke (M=25,te F=29, odrasli i mačići). Od 54 udomljene mačke, 15 je udomljeno već sterilizirano ili kastrirano, te 22 sa obećanim sterilizacijama ženki.

Eutanazirano je 14 mačak (odrasli i mačići).

Udruga je imala cca 191 intervencija (Broj sterilizacija ukupno 443, udomljenja 54, liječenja 62 i eutanazije14=573/prosječno 3 mačke=191) koje spada i lov mačaka za sterilizaciju, te spašavane i izvlačenje mačaka iz raznoraznih tunela i podruma do lova ozlijeđenih mačaka, te odvoza na eutanaziju.

Veliki broj sredstava utrošen je i na 62  liječenja mačaka i mačića (rezultati se nalaze u  tablicama sterilizacije i  liječenja) i 411 čišćenja od endo i egzo parazita (411=  tablica- sterilizacije udruge 295, udomljenja 54 i broj liječenih mačaka 62=411).

 

Izvori financiranja

 

U 2010.  godini do 31.12.2010 udruga je imala ukupno prihoda 74.099,08 kn. i rashoda 74.033,60 kn. Detaljni prilog prihodi i rashodi po stavkama, poslan je Gradu Rijeci). Projekt je financiran od Grada Rijeke sa 50.000,00 kn, Primorsko goranske županije sa 13 000 kn i donacija i članarina građana od 10911.kn kn. Komunalno Redarstvo Grada Rijeke je također sufinanciralo projekt sterilizacija sa 6500 kn, koji su direktno platili Veterinarskim ambulantama gdje su izvršene veterinarske usluge.

 

STAVKE PRIHODA U Kn

 

 • Prijenos prihoda iz 2009= 226,33  Kn.
 • ČLANARINE 3750,00  Kn.
 • DONACIJE 4151,00  Kn.
 • PARTICIPACIE ZA KASTRACIJE 3010,00  Kn.
  • POTPORA GRADA Rijeke 49961,75 Kn.
  • POTPORA ŽUPANIJE 13000,00 Kn.


STAVKE RASHODA U Kn.

 • HRANA   22921,64 Kn
 • VETER. USLUGE I LIJEKOVI   49093,53 Kn.
 • PRIJEVOZ   823,41 Kn.
 • NAKNADA BANKE I TAKSE   826,02 Kn.
 • OPREMA   369,00 Kn.
Udruga trenutno ima nepodmirenih računa Veterinarima i duga cca 30.000,00 kn, stoga molimo sve za pomoć kako bi mogli i dalje nastaviti s radom i pomagati macama.

Hvala svima koji su pomogli sa svojim prilozima i članarinama  i doprinjeli radu Udruge i pomogli macama.

Zadnji komentari
Udruga nema azil
Djeluje isključivo prema projektu "Uhvati - steriliziraj - vrati"
Prijavi zlostavljanje
Kada se radi o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje, što hitnije treba obavijestiti policiju koja sprječava daljnje ugrožavanje životinje i, ako se radi o mučenju, podnosi kaznenu prijavu. Prijavite →