tzri0512a
Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka

Izvještaj Prihoda I Rashoda Udruge “Mijau” Za 2011. Godinu

                                          IZVJEŠTAJ PRIHODA I RASHODA UDRUGE MIJAU ZA 2011 GOD.

                            PRIHODI I RASHODI UDRUGE MIJAU U 2011. GODINI  I IZVORI FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RADA UDRUGE OD 01.01.2011- 31.12.2011. GODINE

Iz raspoloživih sredstava, Udruga je od 01.01. 2011. do 31.12.2011. godine uhvatila i podvrgla sterilizaciji 206 mačaka. Od 206 mačaka sterilizirano je 181 ženki od kojih je 25 bilo skotnih, te 25 mužjaka. Udruga je imala i akcije sterilizacije mačaka za građane, gdje je sterilizirano 500 mačka (426 ženki i 74 mužjaka) tj. ukupno steriliziranih mačaka zajedno sa građanima 706.

Udomljeno  je 85 mačaka (M=29, te F=56, odrasli i mačići). Od 85 udomljenih, 19 je udomljeno već sterilizirano ili kastrirano, te 21 sa obećanim sterilizacijama ženki.
Eutanazirano ili uginulo od bolesti je 8 mački (odrasli ili mačići).

Udruga je imala cca  286 intervencija (lov mačaka za sterilizaciju, te spašavane i izvlačenje mačaka iz raznoraznih tunela, skidanja sa drveća, izvlačenja iz podruma do lova ozlijeđenih mačaka, te odvoza na liječenje).
Veliki broj sredstava utrošen je i na 60  liječenja mačaka i mačića, 351 čišćenja od endo i egzo parazita.

Veliki broj mačaka u akciji za građane su volonteri Udruge i hvatali i njegovali, te potom vraćali na stanište. Dakle pomagali su sugrađanima uhvatiti slobodno živuće mačke koje hrane. Edukativnim radom i vrlo snažnom propagandom u medijima u veljači 2011, pa i kasnije, postignut je puno veći odaziv naših sugrađana u akcijama kastracije mačaka od prethodne 2010. godine. Udruga je organizirala i akcije kastracije za građane s 50 % popusta u 7 gradova u Istri. Akcije su također bile i medijski popraćene.

Izvori financiranja

Do 31.12.2011. godine, Udruga je imala ukupno prihoda 76.368,94 kn. i rashoda 76.187,35 kn (Vidi detaljni prilog prihodi i rashodi po stavkama). Projekt je financiran od Grada Rijeke sa 40.000,00 kn po računima i projektu Z-81/2011, potpore Grada Kastva s 2.050,00 kn, Primorsko goranske županije sa 13 000 kn, donacija, članarina i participacija za kastracije mačaka od 21.253,46 kn. Komunalno Redarstvo Grada Rijeke je također sufinanciralo projekt sterilizacija sa 6.000,00 kn, direktnim plaćanjem ugovorenom Veterinaru po fakturi. U ukupnim prihodima je 65,48 kn prenesenih iz 2010. god.
Iz tablice prihoda i rashoda po stavkama vidljivo je da je najveći dio prihoda utrošen na veterinarske usluge (kastracije i liječenja) mačaka.

Izvještaj prihoda i rashoda od siječnja do prosinca 2011. godine

MJESEC 

PRIHOD kn

RASHOD kn

SIJEČANJ 1.100,48 90,58
VELJAČA 750,00 1.391,90
OŽUJAK 400,00 498,84
TRAVANJ 21.384,63 750,81
SVIBANJ 430,00 21.030,25
LIPANJ 3.330,00 2.558,98
SRPANJ 1.000,00 1.938,33
KOLOVOZ 250,00 80,53
RUJAN 21.645,37 20.811,8
LISTOPAD 1.225,46 2.131,02
STUDENI 2.330,00 2.271,33
PROSINAC 22.523,00 22.632,98
UKUPNO  76.368,94 76187,35

 Izvještaj prihoda i rashoda po stavkama 0d 01. 01. 2011. – 31. 12. 2011. godine

STAVKE 

PRIHOD kn

RASHOD kn

PRIJENOS PRIHODA IZ 2010. GODINE 65,48
ČLANARINE 1.900,00
DONACIJE 9.160,46
PARTICIPACIE ZA KASTRACIJE 10.193,00
POTPORA GRADA RIJEKE 40.000,00
POTPORA ŽUPANIJE 13.000,00
POTPORA GRADA KASTVA 2.050,00
HRANA 12.797,97
VETERINARSKE USLUGE I LIJEKOVI 60.212,52
PRIJEVOZ 1.028,29
TELEFON 1.185,66
NAKNADA BANKE I TAKSE 962,91
OPREMA
PIJESAK
UKUPNO 76.368,94 76.187,35

Udruga Mijau nema azila i sav posao su odradili vrijedni Volonteri Udruge sa svojim osobnim automobilima, koristeći sve svoje privatne prostore za postoperativnu njegu i socijalizaciju mačaka i udomljavanje.

U životu ne postoji ništa što se ne može riješiti, samo je potrebna, želja, volja i ljubav!

Zahvaljujemo se Gradu Rijeci, PGŽ-i, Gradu Kastvu, našim vrijednim i humanim Veterinarima: Dr.Tamari Ferari Miškulin, Dr. Julijani Periša. Dr. Sanjinu Poliću, Dr.Tadiji Perajiću, Dr. Srećku Krešiću i Dr Jagodi Rosović, i svim našim sugrađanima  koji su prepoznali naš rad, te nas podržali u našemu projektu „Uhvati, steriliziraj i vrati“!

Zadnji komentari
Udruga nema azil
Djeluje isključivo prema projektu "Uhvati - steriliziraj - vrati"
Prijavi zlostavljanje
Kada se radi o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje, što hitnije treba obavijestiti policiju koja sprječava daljnje ugrožavanje životinje i, ako se radi o mučenju, podnosi kaznenu prijavu. Prijavite →