tzri0512a
Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka

Izvještaj Prihoda I Rashoda Udruge “Mijau” Za 2012. Godinu

IZVJEŠTAJ  RADA UDRUGE U 2012. GODINI I ZVORI FINANCIRANJA
Izvještaj rada Udruge od 01.01. 2012. –  31.12.2012. god.

 

Iz raspoloživih sredstava, Udruga je od 01.01. 2012. do 31.12. 2012.god. uhvatila i podvrgla  sterilizaciji 295 mačaka. Od 295 mačaka, sterilizirano je 242 ženke od kojih je 31 ženka bila skotna, te 53 mužjaka. Udruga je imala i akcije sterilizacije mačaka za građane, gdje je sterilizirano 439  mačaka isključivo ženki 338 i mužjaka 101 tj. ukupno steriliziranih mačaka zajedno sa građanima  734.

Udomljeno  je 66 mačaka (M=18, te F=48, odrasli i mačići). Od 66 udomljenih 18 je udomljeno već sterilizirano ili kastrirano, te 14 sa obećanim sterilizacijama ženki i 17 po popustu Udruge.

Udruga je imala 286 intervencija (lov mačaka za sterilizaciju, te spašavane i izvlačenje mačaka iz raznoraznih tunela, skidanja sa drveća, izvlačenja iz podruma do lova ozlijeđenih mačaka, te odvoza na liječenje i udomljavanje).

Utrošena su sredstva i na 51  liječenje mačaka i 412 čišćenja od endo i egzo parazita.

Veliki broj mačaka u akciji za građane su Volonteri udruge i hvatali i njegovali, te potom vraćali na stanište. Dakle pomagali su sugrađanima uhvatiti slobodno živuće mačke koje hrane. Edukativnim radom i vrlo snažnom propagandom u medijima u veljači 2012, pa i kasnije, postignut je puno veći odaziv naših sugrađana u akcijama kastracije mačaka od prethodne 2011. godine. Udruga je organizirala i akcije kastracije za građane s 50 % – tnim popustom u 7 gradova  u Istri. Akcije su također bile i medijski popraćene.

Izvori financiranja

U  2012 god. Udruga je imala ukupno prihoda 47.196,65 kn i rashoda 46.865,18 kn. Projekt je sufinanciran od Grada Rijeke – Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb sa 20.000,00 kn po ugovoru Z-48/2012.  Odjel zajedničke komunalne djelatnosti Grada Rijeke je također sufinanciralo projekt sterilizacija sa 25.000,00 kn, direktnim plaćanjem ugovorenim Veterinarima po fakturama. Jednokratnom pomoći Primorsko goranske Županije od 12000 kn i manjih donacija Građana. U ukupnim prihodima je 181,59 kn prenesenih  sredstava iz 2011. god.

 

Izvještaj prihoda i rashoda od siječnja do prosinca 2012. godine

  MJESEC PRIHOD Kn RASHOD Kn
  Siječanj 1036,59 312,39
  Veljača 800,00 996,19
  Ožujak 1150,00 684,13
  Travanj 500,00 1225,49
  Svibanj 1325,00 1200,38
  Lipanj 990,00 522,67
  Srpanj 720,00 1148,05
  Kolovoz 20200,00 878,29
  Rujan 1760,00 21293,00
  Listopad 550,00 767,35
  Studeni 3905,06 1584,98
   Prosinac 14260,00 16252,26
  Ukupno 47196,65 46865,18

 

Izvještaj prihoda i rashoda po stavkama od 01.01.2012. – 01.06.2012. godine  

  STAVKE PRIHOD Kn RASHOD Kn
  Prijenos Prihoda Iz 2011. 181,59
  Članarine 600,00
  Donacije 11160,00
  Participacije Za Kastracije 205,00
  Potpora Grada Rijeke 20000,00
  Potpora Županije 12000,00
  Potpora Grada Kastva  –  –
  Potpora Općine Viškovo 3050,06
  Hrana 10350,32
  Veterinarske Usluge I Lijekovi 33982,92
  Prijevoz 826,39
  Telefon 892,40
  Naknada Banke I Takse 813,15
  Oprema  –
  Pijesak  –  –
  UKUPNO 47196,65 46865,18

Udruga Mijau nema azila i sav posao su odradili vrijedni Volonteri Udruge Mijau sa svojim osobnim automobilima, koristeći sve svoje privatne prostore za postoperativnu njegu i socijalizaciju mačaka, te njihovo  udomljavanje.

 

U životu ne postoji ništa što se ne može riješiti, samo je potrebna, želja, volja i ljubav!

Zahvaljujući Veterinarskim ambulantama: Dr.Tamari Ferari Miškulin , Dr. Sanjinu Poliću, Dr.Tadiji Perajiću, steriliziran je navedeni broj mačaka na dug te je tako onemogućen okot navedenog broja  mačaka i ušteđeno mnogo novca  našim poreznim obveznicima i Gradu Rijeci.

Napominjemo da je svaka sterilizirana mačka velika ušteda za Grad i velika dobrobit za životinje koje nemaju vlasnika!

Zadnji komentari
Udruga nema azil
Djeluje isključivo prema projektu "Uhvati - steriliziraj - vrati"
Prijavi zlostavljanje
Kada se radi o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje, što hitnije treba obavijestiti policiju koja sprječava daljnje ugrožavanje životinje i, ako se radi o mučenju, podnosi kaznenu prijavu. Prijavite →