tzri0512a
Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka

Izvještaj prihoda i rashoda Udruge “Mijau” za 2013. godinu

Iz raspoloživih sredstava udruga je od 01.01. do 31.12.2013. godine uhvatila i podvrgnula sterilizaciji 400 mačaka. Od 400 mačaka sterilizirano je 344 ženki i 56 mužjaka. Udruga je organizirala i akcije sterilizacije mačaka za građane u kojima su su građani odveli na sterilizaciju 535 mačaka; ženki 421 i mužjaka 114. Ukupan broj steriliziranih mačaka zajedno sa akcijom za građane u 2013. godini je 935.

Udomljeno je 80 mačaka (M=21, te F=59, odrasli i mačići). Od 80 udomljenih 15 je mačaka udomljeno već sterilizirano ili kastrirano, a za 62 mačke ili mačića obećane su sterilizacije ili popusti na teret udruge.

Udruga je odradila 727 intervencija (lov mačaka za sterilizaciju, vraćanje mačaka natrag u njihovo stanište, te spašavanje i izvlačenje mačaka iz raznoraznih tunela, skidanja sa drveća, izvlačenja iz podruma do lova ozlijeđenih mačaka, te odvoza na liječenje i udomljavanje). Utrošena su sredstva i na 67 liječenja mačaka i preko 500 čišćenja od endo i egzo parazita.Veliki broj mačaka u akciji za građane su volonteri udruge hvatali i njegovali, a nakon završene njege vraćali na stanište. Na taj način volonteri su pomagali sugrađanima uhvatiti slobodno živuće mačke koje hrane građani. Edukativnim radom i vrlo snažnom propagandom u medijima u veljači 2013, pa i kasnije, postignut je mnogo veći odaziv naših sugrađana u akcijama kastracije mačaka od prethodne 2012 godine. Udruga je organizirala i akcije za građanstvo s 50 % popusta na sterilizacije/kastracije u 7 gradova u Istri. Akcije su bile i medijski popraćene.

Izvori financiranja

U 2013 godini udruga je imala ukupno 69.640,64 kn prihoda i 69.038,15 kn rashoda (vidi detaljni prilog prihodi i rashodi po stavkama). Projekt je sufinanciran od Grada Rijeke- Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb sa 20.000,00 kn, po ugovoru Z- 62/2013. Odjel zajedničke komunalne djelatnosti Grada Rijeke je također sufinancirao projekt sterilizacija sa 25.000,00 kn, direktnim plaćanjem ugovorenim veterinarima po fakturama. jednokratnom pomoći Primorsko goranske Županije od 7.000,00 kn i donacijama građana.

Udruga Mijau nema azila i sav posao odrađuju volonteri Udruge Mijau sa svojim osobnim automobilima, koristeći svoje privatne prostore za postoperativnu njegu i socijalizaciju mačaka do udomljenja. S obzirom da udruga ima ograničena financijska sredstva, a broj mačaka je velik, bezbroj puta volonteri su udrugu, tj. hranu i prijevoz mačaka financirali iz svojih privatnih sredstava, tj.vlastitog džepa.

Zahvaljujući Veterinarskim ambulantama: Dr.Tamari Ferari Miškulin, Dr.Sanjinu Poliću, Dr. Srećku Krešicu i Dr. Jagodi Rosović, steriliziran je navedeni broj mačaka. Dakle, udruga iz godine u godinu prenosi dugovanja jer svakodnevno zahvaljujući veterinarima sterilizira velik broj mačaka na dug. Na taj način dug od preko 200 steriliziranih mačaka prenesen je i u 2014 godinu čime je onemogućen okot navedenog broja mačaka i spašeno mnogo mačjih života. Ušteđeno je mnogo novaca našim poreznim obveznicima, iz razloga što svaki okot povećava troškove sterilizacije, liječenja, prehrane i zbrinjavanja mačića.

Svi građani dobre volje koji žele pomoći macama, mogu direktno u navedenim veterinarskim ambulantama uplatiti sredstva za sterilizaciju mačkaka. Sterilizacija jedne mačke sa popustom za udrugu iznosi 205,00 kn. Zahvaljujemo se svim građanima koji su svojim donacijama doprinjeli našemu radu.

Izvještaj prihoda i rashoda od siječnja do prosinca  2013. godine
MJESEC PRIHOD Kn RASHOD Kn
Siječanj

7339,42

6890,72

Veljača

2350,00

2689,42

Ožujak

4560,00

3984,79

Travanj

560,00

1032,80

Svibanj

5850,00

4370,51

Lipanj

1505,00

2740,10

Srpanj

12295,00

1652,89

Kolovoz

480,00

11538,75

Rujan

1350,00

1274,11

Listopad

11358,10

11285,23

Studeni

12101,88

11350,98

Prosinac

9891,24

10227,85

Ukupno

69640,64

69038,15

Izvještaj prihoda i rashoda po stavkama
0d 01.01.2013. – 31.12. 2013.            

STAVKE

PRIHOD Kn RASHOD Kn
Ćlanarine

400,00

 

Donacije

22151,22

 

Participacije za sterilizacije mačaka

1815,00

 

Potpora Grada Rijeke

20000,00

 

Potpora PGŽ-e

7000,00

 

Potpora Op. Viškovo

15342,95

 

Potpora Grada Kastva

2500,00

 

Hrana  

21305,72

Veterinarske usluge i lijekovi

 

43588,87

Prijevoz

 

1518,46

Telefon i Web

 

535,83

Naknada banke i takse

 

967,05

Oprema

 

812,40

Pijesak

 

309,82

Prijenos prihoda iz 2012 god.

431,47

 

Ukupno

69640,64

69038,15

Stanje računa na dan 31.12. 2013,   Izvod Fine 118/1=602,49 kn.        

 

 

 

 

Zadnji komentari
Udruga nema azil
Djeluje isključivo prema projektu "Uhvati - steriliziraj - vrati"
Prijavi zlostavljanje
Kada se radi o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje, što hitnije treba obavijestiti policiju koja sprječava daljnje ugrožavanje životinje i, ako se radi o mučenju, podnosi kaznenu prijavu. Prijavite →